Διγενή  5-7  Νέα Φιλαδέλφεια    τηλ. 2130 28 48 00    κιν. 6948 548 719     e-mail. poulidakisaris@gmail.com